MENAS

IŠ MENO PALIKIMO SUŽINOME APIE SENUS LAIKUS IR IŠNYKUSIAS TAUTAS.

DAILĖ  MUMS  PRASMINGA  GYVENIMO  DĖSNINGUMAIS,  EMOCIJOMIS,  JOJE 

GAUSU SIMBOLIŲ IR KODŲ, KURIUOS MOKOMĖS PERSKAITYTI...

PATEIKTOS ILIUSTRACIJOS TURĖTŲ SUDOMINTI JAUNUOSIUS DAILININKUS.