PROJEKTAS „ANGELO ŽINIA”

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2005-12-16

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2006-12-13

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2007-12-19

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2008-12-18

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2009-12-18

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2010-12-17

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2011-12-16

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2012-12-14

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2013-11-29

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2014-11-28

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2015-11-27

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2016-11-25

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2017-11-24

RESPUBLIKINIS VAIKŲ KŪRYBOS KONKURSAS ANGELO ŽINIA". 2018-11-30

                                                         Angelo žinia- penkioliktąjį kartą.

 

                  Raseinių r. Šiluvos gimnazija kartu su Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ir šiais metais organizavo respublikinį mokinių/vaikų kūrybinių darbų konkursą „Angelo žinia“. Projektas šiemet įsikomponavo į renginių ciklą, skirtą 2018 m. mažąja Lietuvos kultūros sostine paskelbtai Šiluvai. Tai penkioliktasis konkursas skaičiuojant nuo 2004 metų, kuomet mokyklos piešinių parodoje „Angelo žinia“ buvo pasidžiaugta pirmaisiais mokinių kūrinėliais.

           Per penkiolika metų projektas keitėsi nuo parodinės idėjos iki kūrybinių dirbtuvių. Kiekvienais metais į Šiluvą suvažiavę respublikos dailės mokytojai galėjo išgirsti Šiluvos  Švč. M. Marijos  Gimimo  parapijos  klebono  kunigo  Erasto  Murausko  sveikinimo  žodžius, įprasminančius Kalėdų šventės džiaugsmą, gėrėtis savo ir kolegų ugdytinių kūryba, dalintis pedagoginės veiklos patirtimi. Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavę mokiniai ir mokytojai susipažino su stiklo kompozicijų kūrimu, keramikos subtilybėmis, akrilo tapyba naudojant įvairius papildus, tapyba smėliu, plastilinu, koliažų, asambliažų kūrimu, suvenyrų kūrimo ypatumais, grafikos technikomis ir kt. Projektą kūrybinėmis- edukacinėmis idėjomis praturtino dailininkas Valdas Barakauskas, mokytojai Gintarė Norkienė, Rimvydas Daužvardis, Vitalijus Baltutis, muziejininkė Daiva Skrupskelytė. Mokinių kūrybą eilę metų vertino profesorius Vytenis Rimkus, kunigas Erastas Murauskas, dailininkai Arūnas Vasiliauskas, Arvydas Dauguvietis, Kornelijus Užuotas, Remigijus Bielskis, Valdas Barakauskas, dailės mokytojai Jadvyga Kurmanskienė, Asta Meleškienė, Vitalija Daužvardienė, Rima Bingelienė, Algirdas Bingelis. Šventinėse programose Šiluvos gimnazijai talkindavo Kelmės rajono Tytuvėnų  gimnazijos Meno skyrius bei Raseinių meno mokykla.

              Daugelį metų projekte dalyvavusi Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos mokinė Agnė Simanavičiūtė savo laiške organizatoriams rašė: „... kad ir kiek konkursų būčiau dalyvavusi, nei viename iš jų nesutikau tokių šiltų žmonių kaip Šiluvoje. Kas kartą laukdavome pakvietimų dalyvauti, kas kartą daug laiko skirdavome darbui ir siekdavome aukščiausių rezultatų. Dar nei karto neteko nusivilti, nebuvo metų, kad iš „Angelo žinios“  grįžčiau be įvertinimo. Jūsų dėmesys, gebėjimas organizuoti ir bendrauti su vaikais skatinant tobulėti ir nebijoti eksperimentuoti, kurti bei atrasti save, yra didžiausia vertybė, kurią gali turėti žmogus...“. Tegul tai bus žodžiai, kurie leis prisiminti projekto dalyvių pastangas kaip prasmingą veiklą ir skatins naujiems darbams, pamokoms. Niekas nepasibaigia taip, kad liktų tik tuštuma. Kai kažką užbaigiame, ta vieta tuojau pat užsipildo nauja pradžia...

 

                                                                                            Dailės mokytojai Rima ir Algirdas