ATRADIMAI

 

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčioje galima pamatyti Antano Kmieliausko paveikslą "Marija ir Lietuva" (1988 m.). Kompozicijoje dailininkas nutapė Švč. Mergelę Mariją, vilkinčią baltą rūbą ir pamynusią žaltį, į šalis ištiestomis rankomis tarsi globojančią dvasininkus, rašytojus, kitus visuomenės veikėjus– ir visą Lietuvą. Paveiksle iš kairės į dešinę pavaizduota: rašytoja Marija Pečkauskaitė- Šatrijos Ragana, prelatas Adomas Dambrauskas- Jakštas, prelatas Jonas Mačiulis- Maironis, žemiau klūpo Barbora Umiastauskaitė- Žagarietė, toliau vyskupas Motiejus Valančius, šalia Švč. Mergelės Marijos– arkivyskupas Jurgis Matulaitis. Dievo Motinos kairėje pusėje klūpo vyskupas Kasparas Cirtautas, už jo kanauninkas Juozas Tumas- Vaižgantas, profesorius Stasys Šalkauskis, Vilhelmas Storosta- Vydūnas, profesorius Pranas Dovydaitis, rašytoja Sofija Ivanauskaitė- Pšibiliauskienė- Lazdynų Pelėda ir vyskupas Antanas Baranauskas.