MENO KŪRINYS

KOMPOZICIJA

LINIJA

DĖMĖ

PERSPEKTYVA

ERDVĖ

FORMA

SIMETRIJA

ASIMETRIJA

SPALVA

ŠVIESOTAMSA

KONTRASTAS

ANATOMIJA

PROPORCIJOS

FAKTŪRA

RITMAS

STATIKA

DINAMIKA